Valpas ottaa uupumuksen hallintaan

Valpas Consulting rakentuu kahden ansioituneen asiantuntijan varaan. Johanna Tervonen ja Joni Hyttinen ovat omien uriensa varrella oppineet perinpohjin tuntemaan uupumuksen ja sen moninaiset vaikutukset erilaisissa työyhteisöissä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiologi Joni Hyttinen on erikoistunut suomalaisen työelämän muutoksen tutkimukseen. Työuransa varrella hän on lähestynyt uupumusta niin työnantajan ja työntekijän kuin työterveyshuollon näkökulmista. Hyttinen on nähnyt läheltä, miten työkykyjohtamisen avulla uupuminen voidaan saada hallintaan kaikenlaisissa organisaatioissa.

“Olen työskennellyt useissa eri organisaatioissa uupumuksen, työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen parissa sekä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Olen myös tehnyt tiivistä yhteistyötä eri alojen lääkäreiden kanssa työkykyvyn arviointiin ja tukemiseen liittyvissä asioissa sekä konsultoinut yrityksiä teeman ympärillä, mutta vasta uupumuksesta puhuminen räjäytti potin,” Joni Hyttinen kertoo.

Kun Hyttinen alkoi työhyvinvoinnin sijaan keskittyä puhumaan kroonisesta stressistä ja uupumuksesta, asiakaspalautetta alkoi sataa. Yrityksistä ja muista organisaatioista saatu positiivinen viesti oli selkeä merkki siitä, että uupumus koetaan tärkeäksi teemaksi henkilöstöjohtamisessa.

Johanna Tervonen on koulutukseltaan fysioterapeutti, joka on erikoistunut psykiatriseen ja psykofyysiseen fysioterapiaan. Tervonen on tehnyt yli kymmenen vuoden uran Norjassa masentuneiden ja uupuneiden ihmisten parissa ja ollut mukana kehittämässä ja käyttämässä tutkimustietoon pohjautuvia mittausmenetelmiä ja työkaluja uupumuksen johtamiseen. 

“Uupumuksen merkkejä ei työpaikoilla eikä työterveydessä osata aina tulkita oikein. Työterveydessä uupumus diagnosoidaan herkästi masennukseksi, johon taas työnantajan on vaikea puuttua. Uupumusjohtaminen antaa konkreettisia keinoja uupumuksen tunnistamiseen työpaikalla, jolloin työkykyä alentavilta haittatekijöiltä ehditään välttyä”, Tervonen kertoo.  

Substanssiosaamista uupumuksesta ja sen hallinnasta Tervosella on yli 20 vuoden ajalta, muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, oppilaitosten ja tavallisten työpaikkojen esimiesten uupumusjohtamiskoulutuksista. Hän on kouluttanut Norjan sosiaaliturvaviranomaisen NAVin toimihenkilöitä sekä Levengerin sairaalan lasten kuntoutusosaston henkilöstöä pitkittyneen uupumuksen tunnistamisesta, syntymekanismeista, ilmenemismuodoista ja kuntoutuksesta.

Tartuimme samaan ovenkahvaan

Tervonen ja Hyttinen tapasivat ensimmäisen kerran vuonna 2019 molempien aloittaessa yhtä aikaa samassa uudessa työpaikassa. Kiinnostus ja halu auttaa organisaatioita ja työntekijöitä uupumuksessa saattoi heidät yhteen jo ensimmäisenä työpäivänä. 

“Voi sanoa, että törmäsimme toisiimme työpaikan ovenkahvalla. Perehdytyksessä ajauduimme pariksi ja löysimme yhteiset kiinnostuksen kohteet ja arvomaailman. Rupesimme heti vertailemaan kokemuksiamme siitä, miten kukaan ei auta henkilöstöjohtoa uupumuksen ehkäisyssä, hallinnassa ja johtamisessa”, Joni Hyttinen kertaa.

Suurin haaste uupumuksen ehkäisyssä on se, että sitä ei tunneta eikä tunnisteta tarpeeksi hyvin, vaikka työuupumus osana mielenterveysongelmia on noussut sairauspoissaolojen syiden kärkipaikalle vuoden 2020 aikana. Se kertoo siitä, että uupumukseen liittyy edelleen valitettavan paljon väärinymmärryksiä ja tabuja.

Valpas haluaa tehdä uupumuksen näkyväksi työpaikoilla, auttaa ymmärtämään sen syitä ja löytää ratkaisuja tilanteen parantamiseen. Jos tietoisuus uupumuksen yleisyydestä ja haitoista ei lisäänny, uupumus jatkaa tuhon tekemistä työyhteisöissä sairastuttaen ihmisiä ja lisäten poissaoloja.

“Nimi Valpas merkitsee sitä, että vain olemalla tarkkaavainen voi nähdä mitä todella tapahtuu. Pitää osata kohdata jokainen työyhteisö sen omilla ehdoilla. Vasta sitten voi tehdä oikeat johtopäätökset ja toimia niiden mukaan”, Johanna Tervonen sanoo.

Hyvinvoiva työntekijä saa aikaan positiivisen lumipalloefektin, jolla on myös työyhteisöä ja työnantajayritystä kauemmas ulottuvia vaikutuksia. Kun uupumuksen hallinnassa otetaan huomioon sekä työntekijän jaksaminen että yrityksen toimintakyky, syntyy hyvää monella tasolla: taloudellista vakautta, positiivisia työnantajabrändejä ja ylipäätään onnellisempia ihmisiä.

“Meidän on tärkeä kuunnella työyhteisön kaikkia osapuolia, sillä vasta sitten voimme ymmärtää kokemuksia ja näkökulmia. Emme koskaan saa valita puolta, koska se estää faktapohjaisen suhtautumisen. Meidän on pystyttävä nostamaan esiin uusia ajatuksia ja työkaluja, vaikka ne työpaikalla tuntuisivatkin aluksi epämukavilta tai vierailta”, Hyttinen pohtii.

Valpas auttaa yrityksiä ja organisaatioita viidellä palvelulla

Valppaan ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuvat palvelut auttavat henkilöstöjohtoa ehkäisemään työuupumusta ja edistämään työyhteisönsä hyvinvointia. Palvelut kohdentuvat uupumuksen kaikkiin osa-alueisiin ottaen huomioon sekä työntekijän ja työnantajan että työterveyden näkökulmat.

Uupumusmittauksen avulla kartoitamme, mikä todellinen tilanne henkilöstön hyvinvoinnin ja uupumuksen suhteen on. Ilman faktapohjaista tietoa emme voi muodostaa oikeaa kuvaa siitä, mistä ongelmat johtuvat. Luotettavan tiedon pohjalta voimme myös antaa perusteltuja suosituksia ratkaisuista hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisäämiseksi”, Johanna Tervonen kertoo.

Uupumisen johtaminen ei ole projektityötä, vaan kyse on koko työyhteisön toimintatapojen muuttamisesta pidemmällä aikavälillä.

Uupumusjohtamisen valmennuksessa henkilöstöjohtajat ja esimiehet saavat konkreettiset työkalut uupumuksen johtamiseen omassa työyhteisössään. Tämäkin edellyttää paikkansapitävää, varmistettua tietoa uupumustilanteesta työpaikalla”, Hyttinen toteaaa

Uupumus on luonteeltaan sikäli pirullinen, että se läpäisee helposti koko organisaation. Niinpä myös ylin johto ja esimiehet ovat usein yksin ja uupuneita omissa tehtävissään.

“Johto voi olla suorastaan sokea omalle uupumukselleen varsinkin tulospaineiden keskellä. Kova paine aiheuttaa pitkäkestoisen stressin, josta on vaikea palautua. Se vaikuttaa negatiivisesti niin omaan kuin alaisten työhön. Tähän tarjoamme apua johdolle suunnatulla yksilövalmennuksella”, Tervonen lupaa.

Valppaan mielestä jokaisella työntekijällä on oikeus saada tietoa uupumuksesta ja sen ehkäisemisestä.

“Ehkä tärkein palveluistamme on työyhteisön uupumusvalmennus. Kerromme koko henkilöstön yhteisessä tilaisuudessa mitä uupumus on, miten se vaikuttaa ja miten sen voi havaita. Haluamme rikkoa hiljaisuutta uupumuksen ympärillä ja rohkaista ihmisiä tuomaan kokemuksensa esille avoimesti”, Hyttinen kertoo

Valpas Consulting tarjoaa myös yksilöllistä konsultointia kaikkiin uupumukseen liittyvissä asioita. Uupumusjohtamisen koeteltuina asiantuntijoina Johanna Tervonen ja Joni Hyttinen löytävät keinot pitää uupumus loitolla sinun työelämässäsi.