Miten oppia tunnistamaan ja kohtaamaan uupumus omassa työyhteisössäsi

Uupumus osana mielenterveysongelmia on noussut suomalaisen työelämän suurimmaksi ongelmaksi sairauspoissaolojen suhteen. Uupumus näkyy yhä useammalla työpaikalla ja koskettaa yhä useampaa. Siksi jokaisella työpaikalla pitäisi olla saatavilla tutkittua ja ajantasaista tietoa uupumuksesta.

Valpas Consultingin uupumuskoulutuksessa aloitetaan perusasioista: mitä uupumus on, mistä se syntyy ja kuinka yleistä se on. Kerromme, miten uupumus näkyy työssä ja mistä sen voi tunnistaa.

“Uupumusta kohdataan työpaikoilla yhä useammin, mutta kokemukselle ei välttämättä löydy yhteistä kieltä. Me puhumme koulutuksessa selvin sanoin ja annamme konkreettisia työkaluja uupumuksen käsittelemiseen”, Valpas Consultingin Joni Hyttinen kertoo.

Uupumuskoulutus madaltaa puuttumiskynnystä

Valpas Consultingin lähtökohtana on edistää avointa puhetta uupumuksesta työpaikoilla. Kun on kyse uupumuksesta, pitää työntekijöiden ja esimiesten vuoropuhelun perustua faktoihin uupumuksen luonteesta ja oireista. Tavoitteenamme on, että uupumuskoulutuksen päätteeksi jokaisella osallistujalla olisi paremmat lähtökohdat johtaa omaa uupumustaan ja auttaa myös muita tunnistamaan uupumuksen merkit työpaikalla.

“Olen urallani nähnyt, miten ihmiset aktivoituvat, kun heitä kuunnellaan. Usein koulutus on ollut heille ensimmäinen tilaisuus uskaltaa avata suunsa tästä asiasta”, Valpas Consultingin uupumusasiantuntija Johanna Tervonen sanoo.

Näin toteutamme uupumuskoulutuksen työyhteisössäsi 

1. Uupumuskoulutuksen suunnittelu

Aluksi tapaamme henkilöstöasioista vastaavan ja tutustumme yritykseen noin tunnin kestävässä palaverissa tai etäpalaverissa. Tähän tapaamiseen ei henkilöstöjohtajan tarvitse valmistautua lainkaan.

  • Aloituspalaveri 1 tunti
  • Asiakkaan tarpeiden määrittely
  • Käytännön järjestelyistä ja aikatauluista sopiminen
  • Tiedottaminen henkilöstölle

2. Koulutus

3‒4 tuntia kestävä Valppaan asiantuntijoiden vetämä uupumuskoulutus, joka antaa konkreettisia työkaluja tunnistaa ja ehkäistä uupumusta työpaikalla.

3. Palautteen kerääminen

Otamme henkilöstöjohtajaan yhteyttä 1‒2 viikkoa koulutuksen jälkeen ja kartoitamme, mitä vaikutuksia koulutuksella on ollut ja millaisia tarpeita yrityksessä saattaisi jatkossa olla teemaan liittyen.

Tämä vaihe vie asiakkaan aikaa noin yhden tunnin. Henkilöstöjohtaja voi halutessaan valmistautua kuulostelemalla koulutuksen jälkeen aiheeseen liittyvää keskustelua omassa työyhteisössään.

Auta työyhteisöäsi ymmärtämään ja ehkäisemään uupumusta 

Valpas Consultingin asiantuntijoilla on laaja kokemus uupumuksesta. Tunnemme sekä johdon, hr-vastaavien ja työntekijöiden että työterveyden ja viranomaisten näkökulmat. Ammatillisen kuntoutuksen puitteissa olemme auttaneet satoja ihmisiä palaamaan töihin ja pitämään uupumus aisoissa. 

Uupumuskoulutus on taatusti uusia ajatuksia herättävä kolmetuntinen. Yrityksen koko henkilöstölle tarkoitettu koulutus on informatiivinen ja sopii hyvin esimerkiksi osaksi tyhy-päivää tai vastaavaa yhteistä ajanviettoa.

“Meidän tavoitteenamme on, että uupumus osattaisiin tunnistaa ja kohdata jokaisella työpaikalla. Siksi henkilöstöasioista vastaavat voivat lähestyä meitä hyvin matalalla kynnyksellä. Tai jos haluat, otamme puolestasi yhteyttä henkilöstöjohtajaan ja etsimme sopivan ajankohdan uupumuskoulutukselle”, Johanna Tervonen ja Joni Hyttinen lupaavat.

Hinnasto

  • Uupumuskoulutus: 1000€