Henkilöstöjohdon työkalu uupumuksen kokonaisvaltaiseen hallintaan

Voimavarojen ja uupumuksen suunnitelmallinen johtaminen ja haltuunotto ovat tärkein työkykyjohtamisen osa-alue. Osaava uupumusjohtaminen ennaltaehkäisee ja vähentää myös muista kuin suoraan uupumuksesta johtuvia sairauspoissaoloja työpaikoilla. Kaiken kaikkiaan uupumusta voi ja pitää johtaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa uupumuskuormitus ei johdu työstä. 

Valpas Consultingin uupumusjohtamisen valmennus antaa yrityksen henkilöstöjohtajalle ja lähiesimiehille konkreettisia työkaluja uupumuksen tunnistamiseen työyhteisössä tai työntekijässä, oikeanlaiseen reagointiin, uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja jo uupuneen oikeaoppiseen johtamiseen. Valmennus auttaa parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja työn laatua ja sitä kautta tuottavuutta ja työssä viihtymistä.

“Annamme oikeat työkalut, opetamme käyttämään niitä ja olemme mukana tukemassa esihenkilöstöä. Emme lähde rakentamaan työkykyjohtamisen prosesseja, mutta annamme keinoja johtaa yhä yleisemmäksi käyvää uupumusta”, Valpas Consultingin uupumusjohtamisen valmentajat Johanna Tervonen ja Joni Hyttinen sanovat.

Yhä useampi uupuu työssään

Uupumus osana mielenterveysongelmia on nykyään merkittävin sairauspoissaolojen syy suomalaisilla työpaikoilla. Tervosen ja Hyttisen mukaan tilanteeseen ollaan havahduttu, mutta uupumusta ei siitä huolimatta tunneta eikä tunnisteta oikein.

“Uupumus nousi julkiseen keskusteluun vuoden 2020 alussa, mutta sitten korona vei suurimman huomion. Siksi uupumus on vieläkin huonosti tunnettu työpaikoilla, vaikka sairauspoissaolot, henkilöstön vaihtuvuus sekä heikentynyt tulos ovat selviä indikaattoreita uupumuksesta. Eniten uupumuksesta kärsitään rahoitusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä koulutusalan työyhteisöissä”, Joni Hyttinen toteaa.

Valppaan käyttämät työkalut ja mittarit ovat tieteellisesti tutkittuja ja käytännön työssä koeteltuja. Joni Hyttisellä ja Johanna Tervosella on molemmilla vuosien kokemus uupumuksen mittaamisesta ja sen hoidollisista työkaluista työyhteisöissä.

“Me varmistamme, että valmennettava osaa tunnistaa ja käsitellä uupumusta, ja että hänellä on oikeat työkalut ja taidot soveltaa niitä omassa työyhteisössään. Mutta mikä tärkeintä, henkilöstöasioista vastaava pystyy johtamaan ja siten vähentämään myös omaa uupumustaan”, Hyttinen ja Tervonen lupaavat.

Näin toteutamme uupumusjohtamisen valmennuksen

1. Aloituspalaveri

Ennen aloituspalaveria lähetämme lähiesimiehille ennakkokyselyn, jolla kartoitamme millaisia kokemuksia heillä on uupumuksesta ylipäätään. Varsinaisessa aloituspalaverissa sovimme aikataulun ja käymme läpi organisaation rakenteen. Osallistujat esittelevät millaista johtaminen organisaatiossa käytännössä on. Aloituspalaverin kesto on 3‒4 tuntia.

Suosittelemme, että työyhteisössä toteutettaisiin uupumusmittaus ennen valmennuksen alkamista. Näin saamme ajantasaista ja paikkansapitävää tietoa uupumustilanteesta työpaikalla.

2. Valmennus

Uupumusjohtamisen valmennus koostuu kolmesta koulutuspäivästä. Aloitamme perusasioista: mitä uupumus on, mitkä ovat uupumuksen oireet ja mikä on uupumuksen vaikutus työkykyyn. Puoli päivää kestävän koulutuksen jälkeen valmennettaville on muodostunut ymmärrys uupumuksen mekanismeista sekä riittävät tiedot, joiden pohjalta alkaa kehittää uupumusjohtamisen taitoja.

Toinen puolipäiväkoulutus syventää konkreettisia johtamistaitoja. Käymme läpi työkykyjohtamisen perusteita sekä uupumuksen johtamista. Teemoina ovat muun muassa työkyvyn johtamisen merkitys, esimiehen oikeudet ja velvollisuudet työkykyjohtamisessa, työkykyjohtamisen lainsäädäntö ja uupumusta ennaltaehkäisevä työkykyjohtaminen. 

Viimeisen puolikkaan koulutuspäivän aikana tutustumme Valppaan lanseeraamaan uupumusjohtamisen työkalupakkiin. Pakki sisältää työkalut uupumuksen tunnistamiseen työntekijässä ja itsessä, oikeanlaiset tavat puuttua uupumukseen ja sen haittatekijöihin sekä keinot uupumisesta palautumiseen ja tilanteen seuraamiseen jatkossa.

Koulutuksen päätteeksi valmennettavalla on käytössään omaan työnkuvaan räätälöity työkirja hyvästä uupumusjohtamisen prosessista. Hän ymmärtää uupumuksen merkityksen ja vaikutukset työyhteisössä ja hänellä on työkalut asiaan vaikuttamiseksi. Koulutusvaiheen yhteiskesto on 1,5 päivää.

3. Jälkihoito 

Emme jätä valmennettaviamme yksin vaan tuemme heitä koulutuksen jälkeenkin. Ihmeitä ei tapahdu hetkessä, joten on erittäin tärkeää, että autamme valmennettavaa myös käytännön uupumusjohtamisessa riittävän pitkän ajan, vähintään 3 kuukautta. Tuemme uupumusjohtamisen työkalujen käyttöönottamista ja autamme ongelmakohdissa. 6‒12 kuukauden jälkeen toteutamme työpaikalla uupumusmittauksen, joka näyttää, mihin suuntaan organisaatiossa on menty ja mitä vaikutuksia uupumusjohtamisella on ollut.

Anna itsellesi edellytykset johtaa uupumusta suunnitelmallisesti

Työuupumus on ilmiö, jolla on pitkäkantoisia vaikutuksia ja jonka johtaminen vaatii taitoa ja herkkyyttä. Henkilöstö on organisaation kuin organisaation tärkein voimavara. Siksi työhyvinvointi on otettava vakavasti ja sitä on johdettava oikein. 

“Uupumusjohtamisen valmennuksen avulla pystyt konkreettisesti vaikuttamaan työn kuormittavuuden kipupisteisiin. Kun ymmärrät, mitä uupumus on ja miten se ilmenee, pystyt tekemään oikeita päätöksiä koko työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi”, Joni Hyttinen ja Johanna Tervonen sanovat.

Soita Valpas Consultingin uupumusjohtamisen valmentajille Joni Hyttiselle tai Johanna Tervoselle ja kysy, miten he voisivat auttaa sinua tekemään työpaikastasi paremman jokaiselle työntekijälle.

Hinnasto

Uupumusjohtamisen valmennus valmennettavien määrän mukaan seuraavasti:

  • 1-5 valmennettavaa, lähtöhinta 7000€, lisäksi 2000€/kk (suositus vähintään 3kk)
  • 6-10 valmennettavaa, lähtöhinta 7000€, lisäksi 3000€/kk (suositus vähintään 3kk)
  • 10-15 valmennettavaa, lähtöhinta 7000€, lisäksi 4000€/kk /suositus vähintään 3kk)