Johdon ja henkilöstöstä vastaavien uupumussparraus parantaa johtamista

Johtajat ja esihenkilöstö ovat työyhteisössä usein itse kovimman paineen alla. Pitkittyneellä stressillä on tutkitusti suora negatiivinen vaikutus johtamissuoritteisiin ja esimies-alaissuhteisiin. 

Valitettavasti nämä henkilöt eivät välttämättä ole kovin hyviä tunnistamaan itsessään uupumuksen oireita tai he pitävät niitä vain asiaan kuuluvina paremman tuloksen tahkoamisessa.

“Johtajien ja esihenkilöiden uupuminen on viimeinkin noussut julkiseen keskusteluun. Jos johtaja joutuu pitkälle sairauslomalle uupumuksen tai pahimmillaan masennuksen takia, työyhteisö on kriisissä. Tämän ehkäistäksemme olemme rakentaneet myös esimiesasemassa oleville henkilöille oman henkilökohtaisen uupumusvalmennuksen”, Valpas Consultingin toimitusjohtaja, uupumusjohtamisen valmentaja Joni Hyttinen kertoo.

Konkreettisesti valmennuksen tavoitteena on ottaa uupumus hallintaan sekä ehkäistä ja vähentää uupumuksesta aiheutuvia haittoja. Samalla valmennettava saa perusteltua tietoa siitä, miten uupuminen tulee ottaa huomioon työyhteisön johtamisessa ja esimiestyöskentelyssä. Esihenkilön uupumusvalmennus voidaan myös toteuttaa useammalle henkilölle työyhteisössä. 

“Jonilla ja minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus yli viidensadan työntekijän ja esimiehen uupumuksen johtamisesta eri organisaatioissa. Käytämme työssämme vain tieteellisesti tutkittuja menetelmiä ja mittareita”, Valppaan toinen perustaja, uupumusjohtamisen valmentaja Johanna Tervonen sanoo.

Näin toteutamme esihenkilön uupumusvalmennuksen

Uupumusvalmennus koostuu kahdesta kokonaisuudesta: koulutuksesta ja mittauksesta sekä tarvittaessa yksilövalmennuksesta ja purkupäivästä. Toisen kokonaisuuden tarpeellisuus päätetään ensimmäisen kokonaisuuden tulosten perusteella – jos tulokset osoittavat tarpeen ja osallistuja niin kokee, voidaan toteuttaa myös yksilövalmennusta.

1. Aloituspalaveri

Sovimme valmennuksen ajankohdasta sekä määritämme valmennukseen osallistuvat sekä määritämme sen tavoitteet. Aloituspalaveriin osallistuu valmennettavien määrästä riippuen henkilöstöjohtaja ja/tai toimitusjohtaja. Palaverin kesto on 1 tunti.

2. Koulutus

Valmennus alkaa koulutuksella, jossa käsitellään ja tarkastellaan mitä uupumus on, miten se voidaan tunnistaa, miten siihen voi vaikuttaa ja mitkä sen seuraukset ovat yksilötasolla sekä johtamisessa. Jos valmennukseen osallistuu useita henkilöitä, koulutus toteutetaan ryhmäkoulutuksena. Koulutus kestää 3‒4 tuntia.

3. Uupumusmittaus

Koulutuksen jälkeen teemme uupumusmittaukset valmennukseen osallistuneille henkilöille. Tätä kautta saamme selville mikä todellinen uupumustilanne on. Uupumusmittauksen kesto on 30‒60 minuuttia per mitattava henkilö.

4. Raportointi

Lopuksi tuotamme raportin mittaustuloksista ja käymme sen läpi tilaajan kanssa. Tässä yhteydessä sovimme tulosten perusteella jatkosta, eli tuntihintaisen uupumusjohtamisen yksilövalmennuksesta. Tapaamisen kesto on 1 tunti.

Uupumusjohtamisen yksilövalmennus 

Uupumusjohtamisen yksilövalmennus pitää sisällään alkuhaastattelun, jossa käydään läpi henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti valmennettavan koko elämäntilanne uupumus huomioiden. Tässä yhteydessä käydään läpi uupumusmittauksen tulokset sekä toteutetaan henkilökohtaista valmennusta oman uupumuksen hallintaan ottamiseksi. 

Jos valmennettavalla ei itsellään ole ongelmia uupumuksen tai voimavarojen suhteen, voidaan räätälöidä koulutus uupumusjohtamisen valmennukseksi. Tällöin valmennettava oppii huomioimaan alaisten johtamisessa potentiaalisen kuormituksen vaikutuksen alaisten työkykyyn. 

Valmennuksen minimikesto on 5 tuntia per valmennettava.

Jos yksilövalmennettavia on viisi tai enemmän, pidetään valmennusjakson lopuksi puolikas ryhmäpäivä, jossa ohjatusti vertaillaan kokemuksia ja käydään valmennusjaksoa porukalla läpi. Ryhmäpäivän kesto on 3‒4 tuntia.

Pidä kiinni hyvästä johtamisesta 

Varmista johtamisen laatu toteuttamalla uupumusvalmennus henkilöstön esimiehille ja johdolle. Samalla saat tärkeää tietoa uupumuksen vaikutuksesta koko henkilöstöön ja  ohjeita, miten esimiehenä voit vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin. 

“Tämän valmennuksen tarkoitus on ensisijaisesti johdon hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito ja vahvistaminen. Uupuneen, oirehtivan ja väsyneen esimiehen vaikutus työyhteisöön ja siten myös tulokseen on kriittinen. Siksi kannustan pitämään jokaista johtajaa pitämään itsestään huolta. Me autamme pitämään uupumuksen aisoissa”, Joni Hyttinen lupaa.

Soita Valpas Consultingin toimitusjohtaja Joni Hyttiselle ja keskustele miten organisaatiosi johto voi taklata uupumuksen ja sen vaikutukset.

Hinnasto

Esihenkilön uupumusvalmennus valmennettavien määrän mukaan seuraavasti:

  • 1-2 valmennettavaa, lähtöhinta 1000€, lisäksi 1000€/kk (suositus vähintään 3kk)
  • 3-5 valmennettavaa, lähtöhinta 1500€, lisäksi 2000€/kk (suositus vähintään 3kk)
  • 6-10 valmennettavaa, lähtöhinta 2500€, lisäksi 3000€/kk (suositus vähintään 3kk)

Isommista ryhmistä sovitaan erikseen.